Darbo užmokestis

Informacija apie Jonavos kūno kultūros ir sporto centro atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2016 m. Darbuotojų skaičius 2017 m.   IV ketvirtis
Direktorius 1 1267,71 1 1638,33
Pavaduotojas 4 1098,06 3 1251,97
Sekretorius – referentas   1  
Apskaitininkas – kasininkas   1  
Viešojo administravimo specialistas    
Sporto metodininkas   1  
Metodininkas   1  
Duomenų bazių specialistas    
Sporto bazių administratorius 1   1  
Treniruoklių salės instruktorius 1   1  
Konferencijų ir renginių organizatorius   1  
Visuomenės informavimo specialistas    
Meistras   1  
Treneris 24 741,96 23 847,65
Sporto medicinos gydytojas   1  
Kineziterapeutas   1  
Darbininkas 4 409,64 5 400,12
Valytojas 4 376,51 4 380,00
Vyresnysis valytojas – rūbininkas   3 592,58
Vairuotojas 1   1  
Budėtojas 2 284,51 2 285,00
Operatorius   2 662,50
Santechnikas 1   1  
Kiemsargis 1   1  

 

 

Tinklapio struktūra