Dar vienas konkursas patalpų nuomai JKKSC pastate

Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, juridinio asmens kodas 190309410, buveinė Vasario 16-osios g. 1A, 55171 Jonavoje, skelbia Jonavos r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre esančių negyvenamų patalpų, tinkančių teikti maitinimo paslaugą sportininkams ir miesto visuomenei, nuomos konkursą. Nuomojamų patalpų bendras plotas 100,09 kv. m. pastato I aukšte. Pradinis nuomos mokestis 50,00 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokestis už komunalines paslaugas (elektros energija, vanduo, apšildymas, buitinių atliekų išvežimas) į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas ir mokamas atskirai nuomos sutartyje nustatyta tvarka. Nuomos terminas – penki metai su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka. Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.
Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui, esančiam Vasario 16-osios g.1A, Jonavoje, 2 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 21 d. 10:00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:1) nustatytos formos paraiška; 2) dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – sekretorė-kasininkė Svetlana Dyšakova, tel. (8~349) 61636, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Konkurso dalyvio paraiškos forma skelbiama www.jonavakksc.lt. Konkurso dalyvio pradinis įnašas(už tris mėnesius) – 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct). Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sąskaitą Nr. LT594010043900050190. Konkursas įvyks 2015 m. rugsėjo 22 d. 9:00 val. Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro pastate, Vasario 16-osios g. 1A, Jonavoje, metodiniame kabinete, 2-ame aukšte.

Tinklapio struktūra