Dėl dalinio kontaktinio ugdymo atnaujinimo

Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. raštu Nr. 6B-20-930 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo“,  Jonavos kūno kultūros ir sporto centre nuo 2021 m. vasario 23 d. atnaujinamas kontaktinis ugdymas meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo (išskyrus tinklinio skyriaus 2007-2008 m. g. merginų) sportininkams, vykdant aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinas sąlygas.