Dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo

Nuo 2021 m. vasario 23 d. atnaujintas Jonavos kūno kultūros ir sporto centro aukšto meistriškumo sportininkų kontaktinis ugdymas (remiantis Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. V-19 įsakymu „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-173 „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-162 „Dėl karantino sąlygų įgyvendinimo Jonavos kūno kultūros ir sporto centre“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“), o nuo 2021 m. kovo 15 d. atnaujinamas ir pradinio rengimo grupių sportininkų kontaktinis ugdymas (remiantis Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. V-28 įsakymu „„Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-173 „Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-162 „Dėl karantino sąlygų įgyvendinimo Jonavos kūno kultūros ir sporto centre“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“), treniruotes vykdant lauke, ne didesnėmis kaip 5 mokinių grupėmis. Treniruočių tvarkaraščius galite rasti https://jkksc.lt/vaiku-ugdymas/sporto-sakos.