Dėl mokesčių už sportinį ugdymą karantino metu

Dėl mokesčių už sportinį ugdymą karantino metu

Balandžio 23 dieną vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas „Dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių teikiamų mokestinių lengvatų karantino metu“, kuriame numatyta karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu atleisti tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo mokėjimų už vaikų sportinį ugdymą Jonavos kūno kultūros ir sporto centre.

Iki šio sprendimo įsigaliojimo atlikti mokėjimai už nurodytų paslaugų teikimą karantino metu perkeliami, užskaitant juos kaip išankstinį apmokėjimą už po karantino būsimus ugdymo ir (arba) paslaugų teikimo laikotarpius ir gali būti grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą, jei vaikų ugdymas ir (arba) paslaugų teikimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje po karantino nebus tęsiamas.

Jeigu turite klausimų arba norite pateikti prašymą, krepkitės į sporto centro metodininkę Rasą Abramavičienę el.p. rasa@jkksc.lt

 

springville.org nuotr.