Informacija apie sporto centro veiklą karantino laikotarpiu

Informacija apie sporto centro veiklą karantino laikotarpiu

Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo lapkričio 7 dienos visoje šalyje paskelbus karantiną ir įvedus nemažai įvairių apribojimų, pateikiame išsamią informaciją apie Jonavos kūno kultūros ir sporto centro veiklą šiuo neramiu laikotarpiu.

 

Asmenų aptarnavimas

Visi asmenys visais klausimais karantino laikotarpiu yra aptarnaujami nuotoliniu būdu:

 • bendruoju įstaigos telefonu (8 349) 616 36
 • bendruoju įstaigos elektroniniu paštu info@jkksc.lt arba kreipiantis tiesiogiai į administracijos darbuotojus:
  • Direktorė Regina Stupurienė: direktore@jkksc.lt
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Venckevičienė (atostogauja iki lapkričio 13 d.): dalia@jkksc.lt
  • Direktoriaus pavaduotoja sportui ir renginiams Rima Danylienė: rima@jkksc.lt
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Vidmantas Šidlauskas: vidmantas.sidlauskas@jonavosarena.lt
  • Sporto bazių administratorius Darius Chachlauskas: darius@jkksc.lt
  • Metodininkė Rasa Abramavičienė: rasa@jkksc.lt
  • Renginių organizatorius Žilvinas Galimovas: zilvinas@jkksc.lt
  • Sporto metodininkė Deimantė Katašenkovaitė: deimante@jkksc.lt
  • Viešojo administravimo specialistė Asta Matulienė: asta@jkksc.lt

Esant reikalui, administracijos darbuotojai atitinkamas funkcijas gali atlikti darbo vietoje, tad susiklosčius būtinoms sąlygoms dėl gyvo aptarnavimo administracijoje raginame jus iš anksto dėl laiko susitarti su jums reikalingu darbuotoju.

 

Sportinis ugdymas

Jonavos kūno kultūros ir sporto centre karantino laikotarpiu kontaktinis sportinio ugdymo procesas yra stabdomas, tačiau visi įstaigos treneriai dirbs su sportininkais nuotoliniu būdu, teiks užduotis ir vykdys kitas su konkrečia kultivuojama sporto šaka susijusias veiklas, galimas atlikti būnant namuose.

Kol kas nėra duomenų, ar savivaldybės taryba atleis nuo mokesčio už sportinį ugdymą, kaip tai buvo padaryta pirmojo karantino metu, tačiau primename, kad visi iš tėvų surinkti mokesčiai 100 proc. atitenka vaikams – jų išvykoms į turnyrus, draugiškas varžybas, maistpinigius, sportinei aprangai įsigyti ir pan., todėl viso labo 6 eurus per mėnesį siekiantis mokestis niekur nedings ir bus panaudotas ateities auklėtinių gerovės užtikrinimui.

 

Dėl naudojimosi sportinėmis bazėmis

LR Vyriausybės nutarimu, sporto įstaigų lankymas draudžiamas, todėl pašaliniams asmenims negalima lankytis visose sporto centro administruojamose sporto bazėse - Jonavos sporto arenoje, Jonavos kūno kultūros ir sporto centre (buv. treste) ir jame esančiame baseine, bokso ir treniruočių salėse, "Lietavos" ir Taurostos g. stadionuose, laipiojimo bokšte.

Karantino laikotarpiu naudojimasis sportinėmis bazėmis galimas tik aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir varžyboms vykdyti, taip pat neformaliajam vaikų švietimui organizuoti, tačiau su tam tikromis papildomomis sąlygomis, įgyvendinant koronaviruso plitimo valdymo priemones.

Tai reiškia, kad iki karantino pabaigos nebus galima vykdyti jokių komercinių ir nekomercinių kultūros, pramogų, sporto renginių, švenčių, mugių, festivalių ar kitų tam tikrą laiką trunkančių organizuotų žmonių susibūrimų iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas be žiūrovų. Taip pat nebebus galimybės lankytis Jonavos kūno kultūros ir sporto centro baseine.

 

Informacija Paslaugų Gavėjams, sudariusiems sutartis dėl naudojimosi Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administruojamomis patalpomis

Paslaugų Gavėjai, sudarę su Jonavos kūno kultūros ir sporto centru paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias turėjo sporto bazėmis pasinaudoti karantino laikotarpiu, bus asmeniškai informuoti apie atsiradusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių įstaiga negalės įgyvendinti savo sutartinių įsipareigojimų bei suteikti sporto bazių ne aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir varžyboms bei kitiems renginiams ar veikloms vykdyti.

Tikėtina, kad karantino laikotarpis gali būti pratęstas, todėl jau dabar iki Naujųjų metų veiklas Jonavos sporto arenoje ir Jonavos kūno kultūros ir sporto centre bei stadionuose susiplanavę fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų apsvarstyti galimybę savo renginius atšaukti arba tartis dėl jų perkėlimo į kitas datas.

Visais klausimais dėl patalpų suteikimo paslaugų informaciją teikia centro renginių organizatorius el. paštu zilvinas@jkksc.lt

 

Sporto klubams, dalyvaujantiems sporto klubų rėmimo programoje

Visiems sporto klubų atstovams, kurie pagal sporto klubų rėmimo programą nevykdo aukšto meistriškumo sporto pratybų ir varžybų, norime priminti ir atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad visu karantino paskelbimo laikotarpiu maistpinigių mokėjimas negalimas, nes pagal LR Vyriausybės nutarimą yra draudžiami ne aukšto meistriškumo sporto renginiai, todėl už juos negalimi ir maistpinigių mokėjimai.

Maistpinigių išmokėjimas už ne aukšto meistriškumo sporto varžybas gali būti traktuojamas kaip uždraustos veiklos vykdymas, už kurią tie maistpinigiai buvo išmokėti, ir gali užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę ir baudą arba laisvės atėmimą iki 3 metų pagal padarytos žalos poveikį visuomenei.

Sporto klubai, dar nepateikę ataskaitų arba jas tikslinantys, dokumentus siųsti gali elektroniniu paštu viešojo administravimo specialistei Astai Matulienei adresu asta@jkksc.lt

Priedai