Išrinkta nauja Darbo taryba

Išrinkta nauja Darbo taryba

Sausio 12 d. Jonavos kūno kultūros ir sporto centre vyko rinkimai į Darbo tarybą, kuriuos organizavo ir vykdė darbo tarybos rinkimų komisija. Rinkimuose dalyvavo 41 darbuotojas ir tai sudarė 87% darbuotojų, turinčių teisę balsuoti. Į Darbo tarybą išrinkti daugiausiai balsų surinkę kandidatai:

  • Rasa Abramavičienė
  • Gražina Goštautaitė
  • Živilė Juškevičienė

Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios. Sveikiname naujus Darbo tarybos narius ir linkime jiems sėkmės tolimesniuose darbuose.