Šiandien paskutinė diena teikti paraiškas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui

Šiandien paskutinė diena teikti paraiškas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, šiandien yra paskutinioji diena teikti paraiškas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui.

Programų konkursui pateikiami dokumentai:

  1. Paraiška (paraiškos pateikiamos spausdintos kompiuteriu).
  2. Organizacijos, įstaigos registracijos pažymėjimas bei įstatai (pirmą kartą dalyvaujantiems konkurse).
  3. Programos vykdytojo kūno kultūros ir sporto išsilavinimo dokumento arba licencijos kopija (vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo 26 straipsniu).
  4. Programos rėmėjai ir rėmimą patvirtinantys dokumentai.

Vertindama programas administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali pareikalauti ir papildomos medžiagos.

Norintys gauti finansavimą, turi pateikti paraiškas į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administraciją, 2.9 kabinetą (Žeimių g. 17), iki rugsėjo 30 d. 17:00 val.

Priedai