Darbo užmokestis

Informacija apie Jonavos kūno kultūros ir sporto centro atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. II ketvirtis Darbuotojų skaičius 2018 m.
metinis
Direktorius 1   1676,13 1689,38 1689,38 1 1686,07
Pavaduotojai 3 1658,65 1342,67 1342,67 1342,67 3 1342,67
Treneriai 16 1267,32 859,56 859,56 859,56 23 873,36
Darbininkai 5 539,84 400,00 400,00 400,00 7 383,33
Valytojai 4 543,06 400,00 400,00 400,00 4 400,00
Rūbininkai- valytojai 3 674,95 519,33 519,33 519,33 5 500,24
Budėtojas 2 416,25 300,00 300,00 300,00 2 300,00
Operatorius 3 1055,61 587,42 587,42 587,42 3 610,35