Darbo užmokestis

Informacija apie Jonavos  sporto centro atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jonavos sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

 

2021 m.

2022 m.

Darbuotojų skaičius

vidutinis darbo užmokestis, Eur.

Darbuotojų skaičius

vidutinis darbo užmokestis, Eur.

III ketvirtis

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

3

2129

3

2414

Specialistas

3

1514

3

1511

Sporto bazių administratorius

1

*

1

*

Meistras

1

*

1

*

Raštinės administratorius

1

*

1

*

Viešųjų pirkimų specialistas

1

*

1

*

Kineziterapeutė

1

*

1

*

Sporto medicinos gydytojas

1

*

1

*

Kasininkas

1

*

1

*

Pagalbinis darbininkas

1

*

1

*

Valytoja

7

MMA

7

MMA

Vyr. valytoja-rūbininkės

3

867

3

967

Darbininkas

1

*

1

*

Budėtojas

2

MMA

2

MMA

Santechnikas

1

*

1

*

Mašinistas

3

743

3

851

Operatorius

5

974

5

1121

Plaukimo instruktorius

2

1193

2

1267

Bendrosios praktikos slaugytoja

1

*

1

*

Treneris

18

1925

18

1962

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje  eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą