Įsakymai

Atnaujinti įstaigos direktoriaus įsakymai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, pateikti apačioje esančiuose prieduose.

Priedai