Komisijos ir darbo grupės

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro komisijos

 • Ūkinio inventoriaus ir atsargų nurašymo komisija:
  - Rima Danylienė, pirmininkas
  - Rasa Abramavičienė, narė
  - Asta Matulienė, narė

 • Grynųjų pinigų ir nepanaudotų numeruotų blankų inventorizacijos komisija:
  - Deimantė Vaškevičienė, pirmininkė
  - Dalia Budrikaitė, narė
  - Ramūnas Kulbis, narys

 • 2021 metų Jonavos sporto apdovanojimų komisija:
  - Deimantė Vaškevičienė, narė
  - Rima Danylienė, narė
  - Dalia Venckevičienė, narė
  - Lina Diliūnienė, narė
  - Lina Paulavičienė, narė
  - Rita Lisauskienė, narė

 

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro darbo grupės

Šiuo metu darbo grupių Jonavos kūno kultūros ir sporto centre nėra