Korupcijos prevencija

Dokumentai, susiję su korupcijos prevencija įstaigoje, pateikti prieduose.

 

Atsakingi asmenys

Sporto metodininkas Giedrius Paurys - už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

Projektų ir informacinės sklaidos specialistas Žilvinas Galimovas - už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo informacijos sklaidą.

Priedai