Įstaigos valdymo struktūra

Įstaigos valdymo struktūra

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro valdymo struktūra, patvirtinta Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10