Įstaigos valdymo struktūra

Įstaigos valdymo struktūra

Patvirtinta Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-104